2003
David Closes
Escola Montbou, Sta. Margarida de Montbui
ESCOLA 13
ESCOLA 14
ESCOLA 15
ESCOLA 9
ESCOLA 2b
ESCOLA 4
ESCOLA 10b
ESCOLA 6
ESCOLA 1b
ESCOLA 7
ESCOLA 12