2008
Rahola, Victor
Ampliació escola d’hostaleria, Cambrils
CAMBRILS006
CAMBRILS012
CAMBRILS009
CAMBRILS019
CAMBRILS014
CAMBRILS016