2015
Borrell Jover
Reforma d’un habitatge, Barcelona
BORRELL CARALLEU 14
BORRELL CARALLEU 06
BORRELL CARALLEU 13
BORRELL CARALLEU 07
BORRELL CARALLEU 02
BORRELL CARALLEU 03
BORRELL CARALLEU 04
BORRELL CARALLEU 05
BORRELL CARALLEU 16
BORRELL CARALLEU 01