2015
Guillermo Santomà
Reforma d’un pis a Bellvitge, Hospitalet de Llobregat
belltivge 01
belltivge 02
belltivge 03
belltivge 04
belltivge 05
belltivge 06
belltivge 07
belltivge 08
belltivge 09
belltivge 10
belltivge 11