2007
Col.legi d'Arquitectes de Catalunya COAC
Guia d’Arquitectura Moderna de Catalunya 1880-2007
guia portada