2014
Arquitectura-G
Reforma d’un habitatge al Barri Gótic, Barcelona
PISO SERRA 01
PISO SERRA 02
PISO SERRA 03
PISO SERRA 04
PISO SERRA 05
PISO SERRA 07
PISO SERRA 12
PISO SERRA 09
PISO SERRA 16